”Utbildning med full lön betyder mycket för oss sjuksköterskor”

”Utbildning med full lön betyder mycket för oss sjuksköterskor”
–Vi är positiva till att vidareutbilda oss. Jag är själv sugen på att bli specialistsjuksköterska, säger Angelica Lennartsson.

Angelica Lennartsson är en av dem som gärna skulle söka specialistutbildning när Heby nu är första kommun att skriva avtal om AST, akademisk specialisttjänstgöring. 

13 februari 2015

Heby, som ligger i Uppsala län, är första kommunen i landet som skrivit kollektivavtal om betalda utbildningstjänster enligt Vårdförbundets modell.

Angelica Lennartsson arbetar på ett äldreboende i kommunen. Hon var med och tog det initiativ som lett till att sjuksköterskorna nu ges möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med full lön och alla andra rättigheter.

Lättare behålla sjuksköterskorna

– Vi sjuksköterskor är mycket positiva. Jag är själv sugen på att söka utbildningen som börjar i höst. Det här kan bli en väg för kommunen att få behålla fler sjuksköterskor och öka kompetensen.

Heby är en liten kommun som haft svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Kommunen har ingen som är specialist inom äldrevård.

Av de dryga 30-talet sjuksköterskor som arbetar i Heby kommer en eller två få möjligheten att gå specialistutbildningen till hösten.

Krävs bred kompetens

Angelica tycker att arbetet kräver att man är kunnig och självständig. På boendena har de rond en gång i veckan, inför denna beslutar sjuksköterskorna vilka patienter läkaren behöver bedöma. Hemsjukvården ställer ännu högre krav på sjuksköterskorna.

– Idag bor allt sjukare äldre kvar i hemmen med hemtjänst. De är ofta multisjuka och det krävs att man har bred kompetens. Men kommunen behöver höja lönerna också för att behålla sjuksköterskorna, vilket vi fått löfte om, säger hon.

Går trögt i landstinget

Det var när kommunen omorganiserade som Vårdförbundets ordförande i Uppsala Monica Hedström Carlsson och Angelica Lennartsson, som är lokalt förtroendevald, marknadsförde idén om den akademiska specialisttjänstgöringen, AST och fick gehör.

– I de andra kommunerna i Uppsala finns intresse, men inga konkreta beslut. I landstinget försöker vi också få till det, men det går mer trögt, säger Monica Hedström Carlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida