Utbildning. Sjuksköterskor fick äldrekunskap

8 februari 2012

30 nya specialistutbildade äldresjuksköterskor har examinerats efter att ha läst 60 högskolepoäng om vård av äldre på distans. Det är resultatet av att sex lärosäten i södra Sverige har slagit sig ihop och samarbetar om en utbildning. Med sig i bagaget har äldresjuksköterskorna massor av ny kunskap, bland annat sina examensarbeten om exempelvis äldre och läkemedel och palliativ hemsjukvård.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida