Utbildning till barnsjuksköterska läggs ner trots stor efterfrågan

Utbildning till barnsjuksköterska läggs ner trots stor efterfrågan
Det behövs fler barnsjuksköterskor - ändå läggs utbildningen i Dalarna ner. Foto: Ulf Huett

Högskolan i Dalarna lägger ner specialistutbildningen till barnsjuksköterska, trots stort behov och många sökande. Vårdförbundet menar att det behövs en bättre styrning av specialistutbildningarna.

Enligt högskolan i Dalarna bär sig utbildningen inte och därför hade man önskat att landstinget i Dalarna skulle gå in med ekonomiskt stöd. Men landstingets personaldirektör Cia Ferner säger att barnsjuksköterskeutbildningen inte är bland de utbildningar som landstinget har prioriterat. Samtidigt säger hon att landstinget verkligen har behov av utbildningen.

– Naturligtvis så är det lättare för oss att rekrytera de barnsjuksköterskor vi behöver om det finns en utbildning här, men det är en fråga om resurser och vi har prioriterat satsning på andra utbildningar just nu, säger Cia Ferner.

Behövs en styrning

Vårdförbundet har länge hävdat att det finns en brist på specialistsjuksköterskor och att utbildningsbehoven måste ses över.

– Det är djupt olyckligt att det försvinner en utbildning när behovet är så stort. Det har alltid varit stor brist på barnsjuksköterskor, säger Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet.

Ingrid Frisk anser att det som hänt i Dalarna pekar på ett generellt problem när det gäller specialistutbildningarna och att det tydligt visar att det behövs en statlig styrning som tillgodoser utbildningsbehovet och reglerar antalet platser som behövs.

– Det tycks finnas brister i kommunikationen mellan högskolan och landstinget och de bristerna finns inte bara i Dalarna, påpekar Ingrid Frisk.

Bättre kommunikation

Det är högskolorna som anordnar specialistutbildningar och varje högskola fattar själv beslut om vilka utbildningar de ska ha, men besluten ska tas i samråd med vårdgivarna, det vill säga landsting, kommuner och privata vårdgivare. I Högskoleverkets rapport om specialistutbildningarna, som kom i våras, pekar utredaren på att kommunikationen måste bli bättre mellan vårdgivare och lärosäten både när det gäller utformningen av utbildningen och dimensioneringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida