Vad är AST?

Vad är AST?
”Men du visste ju nästan!” Margareta Wahlberg Nilsson i mitten och Eveline Pettersson till vänster blir lätt imponerade av Sophia Winka som var nära att veta vad förkortningen AST står för. Foto: Kicki Engström Höjer

Vårdförbundet kallar sin utbildningsmodell för AST, Akademisk specialisttjänstgöring, men ännu är det få som känner till den.

Vårdfokus passade på under Alme­dalsveckan att fråga sjuksköterskor på Visby lasarett om de visste vad förkortningen står för.?

”Näe, jag vet inte”, säger Margareta Wahlberg Nilsson. ”Akut… specialist… tekniker”, klurar Eveline Pettersson. ”Aktuell… specialisttjänstgöring”, landar Sophia Winka på. Hon kommer sedan på att hon faktiskt har läst om det tidigare. ?

De är eniga om att den utbildning man väljer måste handla om något man har nytta av i det kliniska arbetet. Det tycker också Vårdförbundet. Antalet specialistutbildningar ska styras av behoven, och målet är att de ska vara mer verksamhets­integrerade.

Det här är huvuddelarna i modellen:??

  • AST regleras nationellt och utbildningen ges av universitet och högskolor.?
  • Landsting och kommuner åläggs att skapa ett visst antal utbildningsanställningar som regleras i kollektivavtal.?
  • Utbildningen ska till större delen ske i vårdverksamheten och ge akademisk examen samt skyddad specialistbeteckning.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida