Vårdförbundet: Äntligen visar Socialstyrelsen att kunskap är viktig i äldrevården

Vårdförbundet: Äntligen visar Socialstyrelsen att kunskap är viktig i äldrevården
Pia Arndorff konstaterar att arbetsgivarna inte frågar efter äldrekompetens när de söker efter sjuksköterskor till äldrevården. Foto: Ulf Huett

En god och säker äldrevård förutsätter kunskap. Sjuksköterskor med specialistutbildning i äldrevård är designade särskilt för uppgiften, säger Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet.

14 februari 2012

I förmiddags berättade Vårdfokus att Socialstyrelsen i en rapport konstaterar att endast 1,6 procent av de sjuksköterskor som arbetar i äldrevården är specialistutbildade inom området. Utifrån det drar Socialstyrelsen bland annat slutsatsen att det är angeläget att öka andelen sjuksköterskor som skaffar sig specialistutbildning i vård av äldre.

Arbetsgivarna frågar inte efter äldrekompetens

Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet, tar emot Socialstyrelsens rapport positivt. Hon har aldrig sett att arbetsgivarna har frågat efter äldrevårdskompetens när man i annonser söker efter sjuksköterskor till äldrevården.

– Det är fantastiskt glädjande att man äntligen lyfter frågan om betydelsen av kunskap i äldrevården. Sjuksköterskor med specialistutbildning i vård av äldre är specialdesignade för att arbeta i äldrevården. Det är bra att Socialstyrelsen med rapporten tydligt visar att kunskap är viktigt och absolut nödvändigt för en god och säker äldrevård.

Erbjud särskilda tjänster

Men någon snabb lösning på bristen på specialistutbildade sjuksköterskor finns inte. Den är stor – och kommer att bli ännu större, konstaterar Pia Arndorff.

– Arbetsgivarna måste ge incitament för att sjuksköterskorna ska gå specialistutbildning i vård av äldre. Och när man väl har betalat för utbildningen måste man ta hand om den nya kunskapen och erbjuda förutsättningar för att använda den, genom att inrätta särskilda tjänster.

Mycket saknas än för en bra äldrevård

För en bra äldrevård räcker det inte med specialistutbildade sjuksköterskor, för det krävs även distriktssköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, barnmorskor, mobil röntgen samt biomedicinska analytiker som kan säkerställa patientnära provtagningar och laboratorieanalyser, konstaterar Pia Arndorff.

– Detta är ett första steg från Socialstyrelsens sida att visa att kunskap är viktigt, det gäller att inte stanna där. Nu måste arbetsgivarna analysera vad man behöver för att ge den bästa vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida