Vårdförbundet litar på regeringens löfte om betald specialistutbildning

Vi har bra diskussioner med företrädare för regeringspartierna. Så sammanfattar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund läget när det gäller frågan om betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

1 december 2010

I går kunde Vårdfokus.se berätta att det inte blir någon utredning av frågan, vilket bland andra Kenneth Johansson (C) hade sagt inför valet. Men Anna-Karin Eklund ser inte det som någon nackdel.

– Jag tror inte att den här frågan behöver utredas så mycket mer. Alla fakta finns och alla är överens om att det är ett problem att för få sjuksköterskor specialistutbildar sig, säger hon.

Enligt Kenneth Johansson kommer vallöftet om betald specialistutbildning att infrias under mandatperioden, men det är tidigast möjligt i budgeten för 2012. Anna-Karin Eklund är också hoppfull.

– Vi är flera parter som måste enas om hur det här ska gå till och de samtalen pågår på ett bra och konstruktivt sätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida