Vårdprefekter vid Högskolan i Skövde lämnar sina uppdrag

Ledningen för vårdinstitutionen anser att arbetet med att få tillbaka examensrätterna för sjuksköterskeutbildningarna ska ledas av någon annan.

Via ett pressmeddelande meddelar prefekt Mikael Harlén och proprefekt Anette Ekström att de lämnar sina uppdrag vid Institutionen för vård och natur den sista mars.

I december 2008 drog Högskoleverket in examensrätten för sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen och sedan dess har Högskolan i Skövde arbetat med att ta fram en analys kring vad som behöver förbättras.

– Våra tidsbegränsade uppdrag som prefekt och proprefekt avslutas till årsskiftet. Jag bedömer att det kommer att ta längre tid än så att genomföra de åtgärder som behövs för att stärka kvalitén inom vårdutbildningarna. Därför är det bättre att någon annan får leda hela arbetet med att återerövra examensrätten, säger Mikael Harlén i pressmeddelandet.

Förslag på ny institutionsledning och utredningen kring hur Högskolan i Skövde ska få tillbaka sina examensrätter presenteras den 25 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida