Vårdtåget i Luleå: Inga svar från politikerna i Norrbotten

Vårdtåget i Luleå: Inga svar från politikerna i Norrbotten
Jens Sundström (F) hade ingen aning om att sjuksköterskor finansierar sin specialistutbildning själva. Foto: Susanne Lindholm

Vid Vårdtågets sista stopp i Luleå i dag försökte Anna-Karin Eklund förgäves få ett riktigt svar från landstingspolitikerna i Norrbotten på hur sjuksköterskornas specialistkompetens ska säkras i Norrbotten.

Vårdförbundets vice ordförande och moderator för dagen, Lisbeth Löpare Johansson, inledde  debatten med att fråga Norrbottenspolitikerna vilket mål de har för patienternas säkerhet i vården. Knappast förvånande var alla, oavsett politisk tillhörighet, rörande överens om att det är en mycket viktig fråga, vårdskadorna måste ned.

För mycket fokus på hus

Anna-Karin Eklund påpekade kunskapens betydelse för att minska vårdskador och lidande för patienterna, och uttryckte sin oro för att så många sjuksköterskor saknar specialistutbildning. Katarina Johansson, ordförande i Vårdförbundet Norrbotten, kommenterade att det har fokuserats för mycket på hus och för lite på kompetensen hos förbundets medlemmar.

Britt Westerlund (S) ansåg att en satsning på specialistutbildning för sjuksköterskorna skulle kosta Norrbotten enormt mycket pengar och att det därför måste till nationella satsningar för att lösa problemet. För folkpartisten Jens Sundström var det en total överraskning att sjuksköterskor finansierar sin specialistutbildning själva.

På Lisbeth Löpare Johanssons kontring att en satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor skulle betala sig; det ger ett bättre utfall för patienten, svarade Britt Westerlund att ”då kommer också undersköterskorna att ställa motsvarande krav”. Vad hon menade med det, vilken påbyggnadsutbildning för undersköterskor det i så fall skulle gälla, sa hon inte.

Ingen beredd att ta ansvar 

Politikerna föredrog att diskutera andra typer av åtgärder än specialistutbildning. Miljöpartiets Agneta Granström pekade till exempel på betydelsen av bra ledarskap och att ta tillvara kompetens. Något som retade Anna Karin Eklund:

– Lämna den allmänna kunskapsdiskussionen. Det finns för få specialistutbildade sjuksköterskor och det är ett politiskt ansvar. Hur vill ni säkra upp det?

Men inte heller den tydliga frågan resulterade i några konkreta svar. Det blev en allmän debatt om betydelsen av system, kvalitetsregister, en jämlik vård av god kvalitet och utbildning.

Specialistutbildning för sjuksköterskor ville ingen politiker ta ansvar för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida