Västra Götaland. Ny satsning på specialistsjuksköterskor

Västra Götaland. Ny satsning på specialistsjuksköterskor
Anna Oskarsson, sjuksköterska på NÄL i Trollhättan, vill jobba ett tag till innan hon specilistutbildar sig.

Nu införs ST-liknande utbildningar för sjuksköterskor i Västra Götaland. Konceptet ska garantera att nyutbildade specialister får bättre användning för sin kunskap.

8 februari 2013

Under våren kommer 60 så kallade utbildningstjänster att annonseras ut inför höstterminen. Kommande två år har Västra Götalandsregionen budgeterat för ytterligare 120 utbildningstjänster – en tjänst som liknar läkarnas ST.

Sjuksköterskorna ska jobba halvtid och studera på halvtid med full lön. Redan i dag går det att utbilda sig till specialist med bidrag från arbetsgivaren, men det här är något annat, berättar Eva Lundh, chef för strategisk kompetensförsörjning i Västra Götaland.

– När du har gått din utbildning ska du få arbetsuppgifter som motsvarar den utbildning du gått, ett löfte om att din kompetens kommer att tas tillvara när du kommer tillbaka.

Specialist – och sen?

I dag är det ofta otydligt vad nyutbildade specialistsjuksköterskor återvänder till när de är klara med sin utbildning. Förhoppningen är att den ökade tydligheten och den starkare kopplingen mellan verksamhet och utbildning ska locka fler att ta steget att utbilda sig till specialister.

Utbildningstjänsterna kommer framför allt att finnas inom bristområden, till exempel psykiatri och operation.

– Egentligen är det inom ganska få specialistutbildningar vi inte har behov av fler sjuksköterskor. Där måste politiken göra en tydligare prioritering, vad de vill satsa på, säger Eva Lundh.

Bra med tydlighet

Efter två år i yrket känner sig inte Anna Oskarsson, sjuksköterska på en kirurgavdelning på NÄL i Trollhättan, redo att satsa på en betald specialistutbildning. Men tydligheten i den nya utbildningssatsningen tycker hon om.

– Det är bra att arbetsgivaren satsar mer på professioner som det är brist på, säger hon och tillägger att arbetsgivarens satsning även måste visa sig i form av bättre löneutveckling för den som har specialistkunskaper.

Anna Oskarsson trivs jättebra med sitt jobb på kirurgavdelningen, men hon är osäker på om hon skulle vilja gå vidare och specialisera sig inom operation.

Varför tror du att operation är ett område där det saknas många specialistsjuksköterskor i dag?

– Som operationssjuksköterska har du så lite patientkontakt. Du tar framför allt hand om patienten när hon eller han är sövd. Det är nog en viktig orsak.

Västra Götalandsregionens satsning på nya utbildningstjänster kommer att kosta 45 miljoner under tre år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida