Viktigt att patienter med yrsel får rätt diagnos och behandling

Viktigt att patienter med yrsel får rätt diagnos och behandling
– Det är särskilt viktigt att äldre patienter med yrsel blir ordentligt undersökta och får adekvat vård, säger Eva Ekvall Hansson. Arkivbild: Colourbox

Två tredjedelar av äldre som söker för yrsel blir feldiagnostiserade visar en studie. Yrsel är ett besvärligt och mycket vanligt symtom hos patienter som söker vård. Men yrseln kan ha många olika orsaker och det är viktigt att patienterna får rätt diagnos för att kunna få behandling.

29 december 2011

Har patienten en känsla av att svimma, är hon ostadig eller är det en mer vag känsla av obehag? Att ställa diagnos på yrselsymtom är inte alltid enkelt, men viktigt för att kunna sätta in rätt behandling. Många av de sjukdomar som ger yrsel går att behandla, säger sjukgymnasten Eva Ekvall Hansson vid Lunds universitet som forskar om yrsel.

– Det är särskilt viktigt att äldre patienter med yrsel blir ordentligt undersökta och får adekvat vård. Ett fall medför ofta skador som påverkar funktionsnedsättning och livskvalitet på ett helt annat sätt än för yngre människor, säger Eva Ekvall Hansson till tidningen Aktuellt om vetenskap och hälsa.

Flera olika metoder

Balansträning, manöverbehandling och fysisk aktivitet är några av de metoder som finns beroende på vad som är grundorsaken till yrseln.

Eva Ekvall Hanssons forskning berör främst hur man kan träna för att motverka yrsel med en speciell form av balansträning, vestibulär rehabilitering, som utmanar balanssinnets alla delar. Det finns stark evidens för att metoden fungerar bra vid Ménières sjukdom och multisensorisk svikt, men Eva Ekvall Hanssons forskning visar att den även kan göra god nytta vid yrsel som orsakas av andra tillstånd som till exempel migrän eller neurologiska sjukdomar.

Just nu pågår två studier på äldre personer med underarmsfraktur och äldre med yrsel. Syftet är att undersöka om man kan förutsäga vilka personer med yrsel som kommer att ramla och därför träna upp deras balans för att undvika framtida fall och skador.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida