utredda fall

Akut ögonsjukdom hänvisades till hälsocentralen

En sjuksköterska vid en ögonmottagning kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att hon hänvisade en patient till hälsocentralen. Patienten hade akut glaukom och borde tagits om hand direkt på ögonmottagningen.

Patienten hade besökt ögonmottagningen på grund av glaskroppsavlossning, hon hade även begynnande katarakt (grå starr).

Två dagar senare ringde patienten till ögonmottagningen och berättade att hon hade huvudvärk och mådde illa. Pupillerna var fortfarande vidgade efter synundersökningen och hon hade smärta samt rodnad kring höger öga.

Patienten orkade inte åka buss till ögonmottagningen på grund av sitt dåliga allmäntillstånd och sjuksköterskan rekommenderade henne att uppsöka hälsocentralen.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

På hälsocentralen konstaterades att tillståndet var akut och kvinnan hänvisades till akutmottagning eller ögonmottagning. Väl på ögonmottagningen fick kvinnan vänta länge i väntrummet. Vid undersökningen konstaterades en synnedsättning, hornhinneödem och diagnosen trångvinkelglaukom ställdes. Kvinnan fick akut behandling.

Ivo anser att sjuksköterskan som tog emot samtalet från början borde ha misstänkt glaukom (grön starr). Symtomen var klassiska och kvinnan hade flera kända riskfaktorer. I ett fall som detta ska patienten komma akut till ögonklinik. Om allmäntillståndet inte medger busstransport får man ordna med annan transport, skriver Ivo i sitt beslut.

Väl på kliniken ska beredskap finnas att ta hand om patienten skyndsamt, vilket inte heller skedde i det här fallet.

Ögonkliniken säger till Ivo att man ska ta fram ett kommunikationsverktyg som ska användas i samband med telefonrådgivning och undersöka möjligheten att även ta fram ett beslutsstöd.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-43939/2019-21

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida