Utredda fall

Akuten saknade rutiner för barn – 8-åring dog

En åttaårig flicka dog på akuten på Ljungby lasarett sedan föräldrarna tagit henne dit för andra gången samma natt. Vårdgivaren kritiseras för bristande rutiner för sjuka barn.

Föräldrarna sökte hjälp för flickan på kvällen i slutet av januari i år. Hon hade haft feber och kräkts i två dagar. Enligt föräldrarna var hon svag och ville inte äta. Personalen gjorde ingen bedömning av vitalparametrar, enligt journalanteckningarna, utom att man kontrollerade att patienten inte hade feber men konstaterades vara blek och trött.

Familjen råddes att återvända hem och att ringa barnkliniken i Växjö om det blev värre.

Blev sämre

Vid femtiden på morgonen blev flickan sämre och föräldrarna tog återigen flickan till akuten i Ljungby. Då var hon så dålig att hennes liv inte gick att rädda och hon dog i akutrummet. Orsaken visade sig senare vara svininfluensa.

Akutmottagningen i Ljungby var inte bemannad nattetid för att kunna bedöma barn, enligt ett yttrande från akutens verksamhetschef. Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ger vårdgivaren kritik för bristen på skriftliga rutiner för hur barn skulle tas emot på natten. 

En ny rutin har utformats. Efter en strukturerad bedömning ska barn nattetid hänvisas till barnakuten i Växjö och kontakt dessförinnan tas från Ljungby akutmottagning. Färdsättet bestäms gemensamt av personalen vid sjukhusen. Bedömning och eventuell rådgivning ska också dokumenteras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida