Utredda fall

Ambulanssjuksköterskor missade blodförgiftning

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar två ambulanssjuksköterskor som inte tog med sig en patient som uppvisade tydliga symtom på blodförgiftning, vilket senare bekräftades på sjukhus.

Händelsen som nu har utretts av Ivo började med att patientens hustru larmade SOS Alarm. Hon trodde att hennes man fått blodförgiftning, då han hade feber, frossa och kräkningar.

Men de ambulanssjuksköterskor som sen anlände gjorde en annan bedömning. De misstänkte att det rörde sig om rosfeber. Den snabba pulsen i kombinationen med hög feber gjorde att mannen triagerades orange, vilket innebär näst högsta prioritet.

Men istället för att transportera mannen till sjukhus gav ambulanssjuksköterskorna honom febernedsättande och hänvisade till sjuktaxi, alternativt att mannen skulle gå till hälsocentralen som hade en ledig tid nästa dag.

Några timmar senare samma dag sökte patienten vård på akutmottagningen där det konstaterades att han hade blodförgiftning.

IVO anser att ambulanssjuksköterskorna inte har utfört sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Med tanke på symtomen borde patienten omgående ha fått ambulanstransport till akutsjukvård, vilket också tydligt framgår av de riktlinjer som finns, menar Ivo.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-38828/2017-18.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida