Ändrade i journalen efter att patienten gjort en anmälan

Ändrade i journalen efter att patienten gjort en anmälan
Fyra månader efter besöket på akuten och några veckor efter att anmälan kommit in togs den ursprungliga journalanteckningen bort och ersattes med en ny skrivning. Arkivbild: Mostphotos

Nu får Centralsjukhuset i Karlstad kritik från Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten kom till akuten på Centralsjukhuset med kraftiga magsmärtor. Efter undersökning av läkare gjordes bedömningen att det inte var blindtarmsinflammation och patienten skickades hem med smärtstillande och blev tillsagd att höra av sig nästa morgon.

Fick vänta på operation

Under natten blev patienten sämre och åkte tillbaka till akuten med svåra smärtor på morgonen. Röntgenundersökning visade att det verkligen var blindtarmsinflammation och patienten lades in i väntan på operation. Först på kvällen blev den av. Efteråt fick patienten veta att blindtarmen hade brustit och att tillståndet var allvarligt.

En närstående till patienten gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Rätt diagnos borde ha ställts redan vid första besöket och patienten fick vänta för länge på operation, anser anmälaren.

Ändrade i journalen

Efter att anmälan gjordes har någon gått in i patientjournalen och tagit bort anteckningen från det första akutbesöket och ersatt den med en ny skrivning.

Det är ”anmärkningsvärt” anser Ivo som utrett fallet och nu riktar kritik mot Centralsjukhuset i Karlstad för brister i rutinerna för journalhantering. Att det är möjligt att gå in och ta bort och ändra uppgifter så långt i efterhand strider mot reglerna i patientdatalagen och Socialstyrelsens författningar.

Centralsjukhuset får alltså kritik för ändringen i journalen, men däremot anser Ivo inte att det finns skäl att kritisera vården eller behandlingen av patienten, även om man säger att det hade varit önskvärt att patientens operation hade skett tidigare.

Diarienummer 9.2-46946/2012-18

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida