Utredda fall

Avled på sjukhuset efter bristande övervakning

Under de 36 timmar patienten var på akuten övervakades puls, blodtryck och syresättning endast två gånger. Dottern, som är sjuksköterska, har gjort en anmälan till Ivo där hon oroligt undrar vilken vård patienter utan stridbara anhöriga egentligen får.

26 november 2018

På väg till sjukhuset i ambulans var patientens andning påverkad och under färden gjordes en kontroll av puls, blodtryck, andningsfrekvens och andra vitalparametrar. Kontrollen visade att syresättningen var dålig och ambulanspersonalen kopplade syrgas för att underlätta andningen.

Tre timmar efter ankomsten till akutmottagningen undersöktes patienten av en AT-läkare. Hur väl syresatt den äldre mannen var då finns inte dokumenterat. Röntgenundersökningen som gjordes visade att han led av lunginflammation.

Läkaren tog beslut om inläggning på vårdavdelning, men det skulle dröja nästan ett och ett halvt dygn innan vitalparametrarna kontrollerades igen. Kontrollen visade att syrgasmättnaden bara var 83 procent och ”efter stora påtryckningar” från anhöriga kopplade en sjuksköterska in syrgas.

Avled på vårdavdelningen

Strax innan patienten, efter 36 timmar på akuten, kom till en vårdavdelning gjordes en ny kontroll vitalparametrarna. Efter två veckor på avdelningen avled mannen i sviterna av lunginflammationen. Dottern anser att bristen på övervakning på akutmottagningen bidrog till svårigheter att göra korrekta medicinska bedömningar under vårdtiden.

I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver hon att hennes pappas värden och allmäntillstånd blev betydligt sämre under de 36 timmarna han  var på akutmottagningen. Hon är upprörd över att undersökningar och kontroll av vitalparametrar inte gjordes oftare. Hon är också upprörd över att pappan flyttades sex gånger under sina två veckor på sjukhuset.

Patienter negligerades

Dottern skriver att hon med förfäran såg hur patienter negligerades och fick vänta länge på mat, läkemedel och hjälp till toaletten. Personalen bad ständigt om ursäkt för att det tog tid och för att läkare inte kom. Hon upplevde att de arbetade som på ett löpande band, där både patienter och anhöriga mest var i vägen.

Ivo håller med om att övervakningen på akuten brast och är kritisk till att en patient med andningssvårigheter kan befinna sig på akuten under ett dygn utan att vitalparametrarna övervakas. Bristerna är inte en förenliga med hur hälso- och sjukvårdslagen beskriver god vård.

Vårdgivaren skriver i sitt svar att man har bildat en omvårdnadsgrupp som ska utveckla arbetssätt för att säkerställa en patientsäker omvårdnad även när arbetsbelastningen på akuten är stor. Man ska också se till att rutinerna, som föreskriver att vitalparametrar tas var tredje timme, verkligen följs och dokumenteras.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-9026/2018-13

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida