Utredda fall

Spädbarn fick brännskada runt naveln

Behandlingen av det lilla barnets navelgranulom kan inte ha skett på ett omsorgsfullt sätt, anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och kritiserar sjuksköterskan som utförde behandlingen.

23 mars 2017

Sjuksköterskan på barnavårdcentralen hade aldrig sett ett så stort navelgranulom förut, uppger hon själv i ett utlåtande till Ivo. På grund av storleken tryckte hon stickan med lapis, det vill säga silvernitrat, mot svullnaden på flera ställen.

Skadad hud

Enligt uppgift från en närstående till den två månader gamla pojken tömde sjuksköterskan en hel flaska med lapis i samband med behandlingen. Efteråt fick barnet ett missfärgat område med sår och blåsor runt naveln och behövde få behandling på barnakuten.

I journalen från akutmottagningen står det att det skadade hudområdet runt naveln var drygt fem gånger tre centimeter stort.

Enligt Ivo:s bedömning tyder den utbredda frätskadan på att sjuksköterskan inte utförde lapisbehandlingen med nödvändig omsorg och försiktighet och inte skyddade den omgivande huden tillräckligt.

Kräver försiktighet

”Silvernitrat ska tryckas ett kort ögonblick mot granulomet i samband med behandlingen och en torr kompress ska läggas som skydd efter att det torkat. Om silvernitrat ändå hamnar på omgivande hud bör man tvätta så fort som möjligt med fysiologisk koksalt”, skriver Ivo.

Sjuksköterskan uppger själv att hon utförde behandlingen enligt rikshandboken i barnhälsovård och att hon även informerade barnets anhöriga om att det kunde bli skador på huden.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-30314/2016-17

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida