Utredda fall

Barnmorska kritiseras för dåliga förberedelser

Barnmorskan gjorde inga medicinska fel under förlossningen som slutade med kejsarsnitt, men får ändå kritik av Inspektionen för vård och omsorg. Det var tung arbetsbelastning och hon hann inte ta del av viktiga uppgifter i mödravårdens journal om den förlossningsrädda patienten.

I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, uppger kvinnan att hon under graviditeten var ”livrädd inför förlossningen”. Därför fick hon gå till en särskild klinik tillsammans med sin partner för förberedande samtal.

Vid flera av besöken på kliniken frågade kvinnan om kejsarsnitt, men ska då ha fått till svar att det var bättre både för henne och barnet med en vaginal förlossning.

Trots förberedelserna och att patientens tidigare upplevelser och oro fanns väl dokumenterat i journalhandlingar från mödravården blev förlossningen till en traumatisk upplevelse för kvinnan.

Lång igångsättning

Av Ivo:s utredning framgår att igångsättning av förlossningen pågick under flera dygn. På grund av att CTG-övervakningen var undermålig beslutades att en värkmätare skulle sättas i livmodern. Senare fick kvinnan en ryggbedövning, men hon hade svåra smärtor och blev panikslagen. I samråd med paret beslutade personalen till slut om kejsarsnitt. Barnet togs ut utan komplikationer, men en bit av moderkakan blev kvar och fick sedan skrapas ut.  

I sin anmälan beskriver kvinnan hur hon under hela förlossningen hade ont och att hon kände sig ensam, rädd och oinformerad. Hon bad flera gånger barnmorskan att läsa hennes journal från mödravården.

Inte optimalt stöd

I ett yttrande till Ivo beklagar barnmorskan att hon på grund av hög arbetsbelastning inte hade möjlighet till kontinuerlig närvaro och optimalt stöd, samt att hon inte hann läsa journalanteckningarna som patienten bad om.

Ivo anser att själva förlossningen skedde enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, där gjorde barnmorskan inga fel.

Däremot konstaterar Ivo att det fanns en gedigen sammanfattning av patientens graviditet i mödravårdens journal, vilket gav ”möjligheten till ett individuellt omhändertagande i samband med förlossningen.” Därför är det en brist att barnmorskan inte tog del av dessa uppgifter ”inom rimlig tid i samband med förlossningen”.

Endast barnmorskan kritiseras

I sin kritik hänvisar Ivo till 6 kap 1 § i patientsäkerhetslagen, där det framgår att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att patienten ska visas omtanke och respekt.

Trots att barnmorskan har uppgett att det var tung arbetsbelastning i samband med förlossningen får vårdgivaren ingen kritik av Ivo.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-18958/2018-21.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida