Brist på vårdplatser kan ha lett till tvåårings död

Brist på vårdplatser kan ha lett till tvåårings död
Tvååringen kom till Skånes universitetssjukhus i Lund med vattkoppor. På grund av hög arbetsbelastning och brist på vårdplatser dröjde det sex timmar innan han fick medicin. Dagen därpå avled pojken.

Hög belastning på akuten, brist på vårdplatser och svårigheter att hitta isoleringsrum gjorde att en tvåårig pojke med vattkoppor fick vänta sex timmar på att få medicin. Pojken avled dagen därpå.

29 april 2011

Han togs emot med vattkoppor och konstaterad lymfkörtelinflammation på barnakutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. På grund av smittorisken och platsbrist på barn- och ungdomsmedicinska kliniken omhändertogs tvååringen på infektionskliniken av personal från barnmedicin.

Men den medicin som pojken ordinerats fick han först sex timmar senare, när det  blev en plats ledig på barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Han försämrades och avled dagen därpå.

I den lex Maria-anmälan som chefläkare Jesper Persson har skickat till Socialstyrelsen sägs att den sannolika orsaken till att behandlingen dröjde var hög belastning på akuten, brist på vårdplatser och svårigheten att hitta isoleringsrum.

På grund av det inträffade har åtgärder vidtagits för att liknande händelser ska kunna undvikas i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida