Utredda fall

Dokumenterade inte svåra magsmärtor

En vårdgivare i södra Sverige kritiseras av ivo sedan sjuksköterskor låtit bli att dokumentera patientkontakter där en kvinna efter flera försök att få bli undersökt visade sig ha perforerad tarm och cancer.    

Inspektionen för vård och omsorg är kritisk till att det saknas journalanteckningar från telefonkontakter som ägde rum med några dagars mellanrum. Enligt patientdatalagen ska journalen innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Viktig information om bakgrund samt om genomförda och planerade åtgärder ska finnas med. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som gör att kravet på god vård upprätthålls.

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enligt anmälan ringde patienten till vårdcentralen på grund av magsmärtor, men fick inte chansen att berätta utförligt om besvären. Kvinnan uppger att hon av en sjuksköterska fick rådet att göra en laxerande behandling. Vid en senare kontakt upprepades från en annan sjuksköterska att patienten bara var förstoppad, trots att ingen grundlig undersökning gjorts. Patienten ville träffa en läkare men fick inte boka in något sådant besök utan ombads att ringa igen några dagar senare.

Nio dagar efter att patienten kontaktat vården första gången var smärtorna så svåra att hon åkte akut till sjukhus. Där upptäcktes ett hål i tarmväggen och kvinnan opererades. Senare utredning visade att hon hade cancer. Sedan dess har hon genomgått cytostatikabehandlingar och varit på sjukhuset regelbundet.

Inspektionen för vård och omsorg skriver i sin kritik att omständigheterna kring ärendet inte har kunnat klarläggas i utredningen eftersom det saknas journalanteckningar från telefonkontakterna. Det är i sin tur det som utgör grunden för kritiken. Vårdgivaren har inte sett till att kontakterna har dokumenterats i journalen och därför går det inte heller att i efterhand få en klar överblick över hur ärendet skötts.

Diarienummer hos ivo: 3.4.1-02159/2020-19

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida