utredda fall

Öbo med hjärtinfarkt fick vänta flera timmar

En sjuksköterska och en läkare vid SOS Alarm kritiseras av Ivo för att ha nedprioriterat en patient bosatt på en ö med symtom på allvarlig hjärtåkomma. Patienten fick vänta åtskilliga timmar — när han väl kom till sjukhus konstaterades akut hjärtinfarkt.

2 februari 2018

Patienten anser att hans tillstånd var så allvarligt att han riskerade att dö och att SOS Alarm gjorde fel som lät honom vänta så länge på transport till sjukhus. Ivo instämmer och skriver i sitt beslut att både sjuksköterskan och läkaren som var inblandade i bedömningen har brustit i den medicinska handläggningen.

En anhörig ringde till SOS Alarm och berättade att patienten kräktes, var mycket trött, andades halvtungt och hade bröstsmärtor som strålade ut i armarna. De befann sig på en ö i Roslagen och dagen innan hade han skrivits ut från akuten på Norrtälje sjukhus.

I loggen från SOS Alarm beskrivs trötthet, panikångest, hög puls och blodtryck, kräkningar och bröstsmärta ut i fingrarna. Operatören som fick samtalet tog hjälp av en sjuksköterska för sin bedömning. Prioritet sattes till 3.

Ifrågasatte det akuta

Under samtalet till SOS Alarm förklarade den anhöriga att patienten blivit allt sämre sedan han skrevs ut från sjukhuset dagen innan. Två timmar senare ringde en läkare från SOS Alarm tillbaka och frågade om det verkligen var akut. Efter det slog läkaren fast att det inte var bråttom.

Ambulanshelikoptern var avställd på grund av dåligt väder och först fyra timmar efter det första samtalet kom en sjöräddningsbåt som transporterade patienten till fastlandet där en ambulans väntade. När han kommit fram till sjukhuset i Norrtälje skickades han till Danderyds sjukhus där man konstaterade akut hjärtinfarkt och opererade direkt.

Sjuksköterskan och läkaren vid SOS Alarm borde ha misstänkt att det var en allvarlig hjärtåkomma när symtomen beskrevs under telefonsamtalet, skriver Ivo i sitt beslut. Myndigheten skriver också att eftersom det är svårt att diagnostisera en akut hjärtinfarkt via telefonen måste en överdiagnostisering, och därmed hög prioritet, accepteras.

Den medicinska handläggningen anses inte uppfylla kraven i patientsäkerhetslagen som säger att patienten ska ges en sakkunnig och omsorgsfull vård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-21006/2017-15

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida