Farligt lågt blodsocker kan ha orsakat hjärnskada hos nyfödd

Farligt lågt blodsocker kan ha orsakat hjärnskada hos nyfödd
Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på hypoglykemi hos nyfödda. Arkivbild: Colourbox

Trots att det nyfödda barnet visade symtom på lågt blodsocker väntade personalen ett dygn med att ta prover. 

Sjukhuset i Trollhättan får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att de saknar rutiner för hur man tar hand om nyfödda som visar tecken på hypoglykemi.

På morgonen efter att barnet hade fötts, reagerade föräldrarna på att det hade ryckningar och skakningar i kroppen. Barnmorskan sade att det kunde bero på lågt blodsocker, ändå tog det ett dygn innan detta undersöktes.

Kan ha fått hjärnskada

Blodsockerprovet visade så låga värden att det togs om flera gånger och barnet flyttades till neonatalavdelningen för att behandlas för grav hypoglykemi.

Där fick barnet två katetrar genom naveln, men eftersom de användes på fel sätt, fick barnet inte i sig tillräckligt med glukos. Misstaget berodde på att röntgenbilder feltolkades vilket ledde till att navelvenkatetern och navelartärkatetern förväxlades med varandra.

Barnet vårdades sedan på sjukhuset i över två veckor och en överläkare informerade föräldrarna att det låga blodsockret kan ha orsakat hjärnskador.

Viktigt att upptäcka tidigt

Ivo kritiserar sjukhuset för att det saknas tydliga rutiner för hur man tar hand om barn som visar tecken på hypoglykemi. Tillsynsmyndigheten konstaterar att även nyfödda barn utan riskfaktorer kan få hypoglykemi under de första dygnen.

Eftersom det innebär en risk för neurologiska skador, är det viktigt att all personal som arbetar med nyfödda barn tidigt uppmärksammar symtom som till exempel skakighet och behandlar det samt är frikostig med blodsockerkontroller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida