Fler lex Maria-anmälningar mot Koppargården

Socialstyrelsen har fått in ytterligare fyra lex Maria-anmälningar som gäller Koppargårdens äldreboende i Vällingby. I tre fall handlar det om frakturer som inte upptäckts förrän i efterhand. Dessutom har det skett smittspridning av ESBL.

15 februari 2012

Från den 1 februari har Carema care lämnat det omskrivna äldreboendet Koppargården i Vällingby, som nu drivs i kommunens regi.

Men bland det sista Carema gjorde var att lämna in fyra nya lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen. Sedan tidigare finns åtta lex Maria, en lex Sarah och två enskilda klagomål. Socialstyrelsen håller på med en större utredning av Koppargården där alla ärenden ingår.

En av de nya lex Maria-anmälningarna gäller smittspridning av multiresistent ESBL under 2011 på en av Koppargårdens avdelningar. ESBL är inte ett traditionellt smittämne, som bakterie eller virus, utan ett enzym som bryter ner många antibiotika. Det kan göra att patienten inte kan behandlas med flera av de viktigaste antibiotika vid sjukdom.

Tre anmälningar gäller missade frakturer. Enligt anmälningarna finns det brister i bedömning och uppföljning i samband med fallolyckor. I ett av fallen saknas det helt uppgift om när patienten skulle ha skadats.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida