Förstod inte smärtan

Fick vänta fyra timmar trots smärta följt av känselbortfall.

En kvinna drabbades efter graviditeten av gallbesvär och fick en inflammation i bukspottkörteln. Hon behandlades på iva och på en kirurgavdelning och fick smärtlindring med epiduralblockad under flera veckor. Kvinnan fick också blodförtunnande för en blodpropp i ena lungan. ?

Tre dagar efter att epidural­katetern hade tagits bort förlorade patienten känseln i fötter och ben, men återfick den då personalen lade henne på sidan. En magnetkameraundersökning fyra timmar senare visade en blödning i ryggmärgen. Kvinnan flögs till universitetssjukhuset för operation av ett hematom i spinaliskanalen och en dekompression av ryggmärgen, men hennes neurologiska funktion blev inte bättre. ?

Patientens pappa anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och när inspektionens utredning pågick var kvinnan fortfarande inneliggande på neurorehab och satt i rullstol. Ivo anser att varken sjuksköterskorna eller läkarna förstod hur allvarliga patientens symtom var eftersom det tog fyra timmar från det att hon berättade om sitt känselbortfall till dess att en magnetröntgen gjordes. ?

Eftersom patienten stod på en hög dos blodförtunnande läkemedel både dagarna innan och efter att epiduralkatetern drogs borde hennes intensiva rygg­smärtor ha fått dem att misstänka blödningskomplikation, anser Ivo. Symtom på neurologiska bortfall efter ryggbedövning kräver omedelbara åtgärder. ??

Ivo kritiserar landstinget för att personalen inte hade tillräcklig kunskap för att bedöma hur allvarliga smärtutbrotten och känselbortfallen var och för de brister på kirurgkliniken som ledde till att patienten inte fick rätt hjälp direkt. ?
(Diarienr 8.2-28511/2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida