Fyraåring dog – föräldrarna upplevde att det fanns för lite personal

Efter nio timmars väntan på ambulansflyget stannade hjärtat på den fyraåriga flickan.

19 juni 2014

”Hade kompetens, rutiner och bemötande, som förväntas av en barnakut, levts upp till hade vår dotter med största sannolikhet levt i dag”, skriver två föräldrar i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i mars förra året som deras flicka på fyra och ett halvt år dog på länssjukhuset i Kalmar. Hon hade kommit in akut dagen innan, kallsvettig, blek och med blå fötter och händer.

Stressade läkare och sjuksköterskor

I brevet till IVO ger föräldrarna flera exempel på hur de upplevt avdelningen som underbemannad och personalen som stressad, att sjuksköterskor och läkare avvaktat med åtgärder och undersökningar och inte lyssnat på deras oro över att dottern verkade ha problem med hjärtat.

När ett ultraljud väl görs visar det sig att flickan har hjärtmuskelinflammation med kraftigt förmaksflimmer. Hennes tillstånd är livshotande och barnintensiven i Göteborg ger klartecken att ta emot henne. Men ambulansflyget är upptaget. Det tar nio timmar innan det landar på flygplatsen i Kalmar och då har flickan hunnit avlida, berättar föräldrarna i brevet.

Ingen Lex Maria

Föräldrarna är upprörda över att barnkliniken på sjukhuset i Kalmar inte har gjort någon Lex Mariaanmälan efter händelsen, för att lära sig av händelseförloppet.

Sjukhusets förklaring till att det inte har gjorts någon Lex Mariaanmälan är att flickans död inte går att koppla till en vårdskada som hade kunnat undvikas. Däremot har personalen diskuterat händelsen och bland annat reflekterat över hur deras bemötande kan ha upplevts av föräldrarna.

– Jag förstår hur föräldrarna upplever det och känner ett stort deltagande, men även om det är en olycklig utgång så betyder det inte att fallet ska Lex Mariaanmälas, säger Bengt Öberg, chefläkare på sjukhuset i Kalmar.

Enligt chefen för barnkliniken, Birgitta Hjalmarsson, var det ingen personalbrist på avdelningen under det dygn som flickan vårdades där. Men hon säger samtidigt att det alltid går att diskutera hur mycket personal det bör vara på avdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida