utredda fall

Gav för mycket tbc-vaccin på fel sätt

Gav för mycket tbc-vaccin på fel sätt
BCG-vaccin ska ges intrakutant, det vill säga i överhuden. Arkivbild: Colourbox

En sjuksköterska på en privat läkarmottagning i Stockholm kritiseras för att ha gett en ung kvinna tio gånger för hög dos vaccin mot tuberkulos. Dessutom gavs injektionen i en muskel i stället för i huden.

23 november 2016

Enligt Fass är dosen BCG-vaccin som ska ges vid tbc-vaccinering 0,1 milliliter. Sjuksköterskan gav den unga kvinnan 1,0 milliliter. Vaccinet ska ges intrakutant, det vill säga strax under huden. Sjuksköterskan gav det i stället intramuskulärt, vilket enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ledde till en vårdskada.

Efter att patienten klagat hos myndigheten har sjuksköterskan förklarat misstaget med att hon var stressad och inte hittade de uppgifter hon sökte i bipacksedeln. Hon har berättat att hon då frågade verksamhetschefen som sa åt henne att ge 1 milliliter intramuskulärt.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedel i hälso- och sjukvården ingår vaccinationsverksamheten som en del i läkemedelshanteringen. Den som iordningsställer ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av det.

Ivo kritiserar därför sjuksköterskan för att hon brast i sin yrkesutövning när hon gav en för hög dos BCG-vaccin på fel sätt.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-11887/2015-15.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida