Ivo får kraftig kritik – många vårdklagomål på hög

Ivo får kraftig kritik – många vårdklagomål på hög
Ivo har svårt att klara sitt uppdrag, visar utvärdering. Arkivbild: Ivo

Brister hos Inspektionen för vård och omsorg drabbar både patienter och vårdpersonal, visar utvärdering.

Långa handläggningstider. Klagomål som läggs på hög. Och fler ärenden som strömmar in än som myndigheten klarar att avsluta. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är knappt ett år gammal men den nya myndigheten får redan svidande kritik i en utvärdering som Statskontoret har gjort.

Högen växer

Det som är mest bekymmersamt är den stora mängden klagomål mot vården som inte har blivit utredda. Ivo tog över detta från Socialstyrelsen, som hade brottats med den växande klagomålshögen, med start den 1 juni 2013.  Då fanns 6 300 gamla ärenden, i dag ligger fler klagomål på hög, 7 000 sammanlagt.

Just nu är nästan hälften av ärendena äldre än ett år.
”Långa handläggningstider är ett rättssäkerhetsproblem för både patienter och anmäld vårdpersonal”, står det i Statskontorets utvärdering. 

Dåliga it-system

Dessutom är myndighetens it-system så dåliga att det till exempel inte går att ta reda på om det finns återkommande brister hos en vårdgivare. Ivo saknar också metoder för att se till att ärenden handläggs på ett enhetligt sätt.

– Ivo bör ge högsta prioritet åt att utveckla fungerande it-system för ärendehantering och uppföljning. Det är en förutsättning för att myndigheten framöver ska kunna bedriva en effektiv och rättssäker handläggning, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson i ett pressmeddelande.

Den 31 mars 2015 ska Statskontoret lämna sin slutrapport om utvärderingen av Ivo. Statskontoret är en myndighet under socialdepartementet som på regeringens uppdrag gör utvärderingar och uppföljningar av statlig verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida