utredda fall

Ivo underkänner Karolinskas uppföljning av cancerfall

En cancerpatients operation försenades ett år för att patienten aldrig sattes upp på väntelistan. Karolinska bedömer det som för dyrt att ändra rutinen. Men Ivo fortsätter granska ärendet.

Anmälan gäller en patient som fick diagnosen prostatacancer av en typ med hög risk i augusti 2016. Patienten fick besked per telefon i september från en läkare på Karolinska universitetssjukhuset om att han skulle sättas upp på väntelista för operation. Patienten fick sedan ingen kallelse. Efter ett år kontaktade patienten sjukhuset via sin vårdcentral. 

Då kom det fram att patienten inte varit uppsatt på väntelistan för operation och att telefonsamtalet inte dokumenterats. Händelsen har medfört ett års försenad behandling av patienten. 

I utredningen efter lex Maria-anmälan har ansvarig chef meddelat Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att det vore idealt om telefonsamtal följdes upp på samma sätt som fysiska besök, eftersom det sannolikt skulle öka patientsäkerheten. Men nyttan av ökad kontroll av telefonbokningar skulle inte väga upp kostnaden för åtgärden. Händelsen bedöms vara ovanlig.

Ivo underkänner utredningen. Myndigheten menar att syftet med lex Maria-anmälningar är att klarlägga händelseförloppet, identifiera bakomliggande orsaker och förhindra att liknande händelser sker igen.

Trots att Ivo begärt kompletteringar av Karolinska har det inte kommit förslag på hur risken för att cancerpatienter inte sätts upp på operationslistan ska kunna minska.

När misstaget upptäcktes efter ett år hade patientens tumör växt och hade möjligen spridit sig. Enligt anmälan borde operationen ha skett inom tre veckor. Ivo kommer fortsätta granskningen i ett nytt ärende. 

Diarienummer hos Ivo: 8.1.1-42586/2018-6

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida