Köttyxa hittad i soffa på rättspsykiatrin

Köttyxa hittad i soffa på rättspsykiatrin
Hur köttyxan hamnade på den rättspsykiatriska avdelningen är det ännu ingen som vet. Arkivbild: Mostphotos

Ingen vet hur den hamnade där.

6 februari 2014

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har fått en anmälan om brister i säkerheten från Rättspsykiatrin vid Stockholms läns landsting. Ärendet gäller en köttyxa som personal hittade i en soffa.

– Vi är inte klara med vår internutredning därför är det för tidigt att dra några slutsatser. Än så länge vet vi inte hur yxan har kommit in på enheten. Men vi misstänker inte någon patient eftersom den hittades i ett allmänt utrymme, säger Magnus Kristiansson, biträdande verksamhetschef inom rättspsykiatrin.

Han berättar också att det inte har funnits någon hotbild mot verksamheten.

På avdelningen bedrivs vård i säkerhetsklass tre, vilket innebär den lägsta säkerhetsklassen. Många av patienterna har permission och frigång och går in och ut flera gånger om dagen.

– Vi måste ha ett läkarbeslut för att kunna visitera patienter. Men efter den här händelsen har vi skärpt rutinerna och tar fler sådana beslut, säger Magnus Kristiansson.

Han har inte fått några signaler om att personalen har påverkats av händelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida