utredda fall

Sjuksköterska kränkte patient med åsikt om graviditet

Sjuksköterskan på vårdcentralen framförde oombedd sina åsikter om patientens graviditet, vilket kvinnan upplevde som en kränkning. Ivo är kritisk och menar att sjuksköterskan inte respekterat patientens integritet.

Kvinnan hade just fått reda på att hon var gravid när hon sökte till närakuten i Uppsala för att få behandling för en misstänkt urinvägsinfektion. När hon lämnat urinprov fick hon träffa en av närakutens sjuksköterskor. Hon berättade för sjuksköterskan om sitt ställningstagande inför graviditeten.

Sjuksköterskan ska då oombedd ha sagt synpunkter på detta utifrån sina egna värderingar.

Patienten skriver i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon blev chockad och kände sig kränkt, förargad och ledsen.

Ivo riktar nu kritik mot sjuksköterskan. Myndigheten anser inte att hon har uppträtt professionellt vid mötet. Sjuksköterskan får kritik för att inte ha beaktat patientens integritet och självbestämmande, utan istället ha framfört sina egna åsikter.

Den berörda sjuksköterskan har inte lämnat in sin beskrivning av händelsen med förklaringen att det inte gynnar hennes profession.

Verksamhetschefen för närakuten skriver att sjuksköterskans bemötande kraftigt strider mot deras värderingar. Ärendet har hanterats enligt närakutens rutiner för klagomål, men bedöms inte ha orsakat en vårdskada för patienten, då händelsen inte förändrade vården av patientens fysiskat hälsa.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-40784/2017-12

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida