Utredda fall

Kritiseras för plågsam såromläggning

Efter att en såromläggning med vakuumpump hade ställts in på operation frågade överläkaren en nyexaminerad sjuksköterska om det gick att göra omläggningen på avdelningen i stället. Det blev en ytterst plågsam upplevelse för patienten.

Efter att patienten hade fått sitt ena ben amputerat ända upp till låret ville såret inte läka. Det rensades därför upp på operation. För att påskynda läkningen anlades en vakuumpump.

Under operationen förklarade läkaren att en ny vakuum-omläggning skulle behöva göras på operationsavdelningen några dagar senare. På grund av resursbrist ställdes dock omläggningen in. I stället beslutades att den skulle göras påföljande dag.

Men i stället för att skicka patienten till operation som planerat frågade överläkaren den patientansvariga sjuksköterskan om vakuum-omläggningen kunde göras på avdelningen i stället.

Sjuksköterskan var nyexaminerad och hade ingen erfarenhet av den typen av omläggningar. Hon frågade därför en erfaren undersköterska om råd. Tillsammans beslutade de att göra omläggningen på avdelningen.

I ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framgår att patienten upplevde omläggningen som fruktansvärt plågsam. Den påbörjades nämligen utan bedövning och utan att sjuksköterskan hade någon kännedom om hur såret såg ut.

Enligt Ivo utsattes patienten för ett stort lidande på grund av inadekvata åtgärder. Myndigheten anser att det med tanke på sjuksköterskans bristande erfarenhet hade varit lämpligare att någon med mer vana och kunskap hade utfört omläggningen.

Ivo kritiserar regionen för brister vid genomförandet av patientens sårvård. Däremot riktas ingen kritik mot sjuksköterskan eller överläkaren.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-24848/2017-11.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida