utredda fall

Kvinna med misstänkt stroke togs inte till sjukhus

Ambulanssjuksköterska kritiseras för att ha lämnat kvinnan i hemmet utan att dokumentera sitt beslut.

13 januari 2016

Det var kvinnans dotter som ringde efter ambulans eftersom hon misstänkte att mamman hade fått en stroke.

Av patientjournalen framgår det att kvinnan mådde bra när ambulansen anlände och att hon eventuellt kunde haft en TIA, övergående neurologiskt funktionsbortfall, tidigare under dagen. Det finns däremot ingen anteckning om varför patienten inte togs med till sjukhuset och vilka besked patienten och de närstående fick.

I ett yttrande till Ivo säger ambulanssjuksköterskorna att patienten inte ville följa med till sjukhuset. Dottern beskriver däremot att mammans beslut att inte åka in avgjordes när ambulanssjuksköterskorna sade att det var mycket folk där och att det kunde bli lång väntan.

Efter att ambulansen hade åkt var dottern fortsatt orolig för sin mamma och bestämde sig för att själv köra henne till akuten. Det visade sig att hon hade haft en stroke.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar den patientansvariga ambulanssjuksköterskan. Hon har inte fullgjort sina skyldigheter att föra patientjournal, det saknas uppgifter om varför patienten inte togs med till sjukhus, vilken medicinsk bedömning som gjordes på plats och vilka råd som gavs till patienten och närstående.

Enligt Ivo:s bedömning var patientens tillstånd sådant att det var nödvändigt med en mer kvalificerad medicinsk bedömning än vad som kunde göras på plats. Det tillstånd som patienten drabbats av ska enligt praxis bedömas av läkare inom 24 timmar.

Diarienr hos Ivo: 8.2-8074/2015-15

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida