utredda fall

Livshotande tillstånd misstogs för vinterkräksjuka

Patienten på äldreboendet hade brunaktiga kräkningar, men sjuksköterskan kom inte eftersom vinterkräksjukan gick och personal skulle undvika besök. Ivo godtar inte förklaringen och kritiserar sjuksköterskan för passivitet. Patienten avled senare av blödande magsår och hjärtstillestånd.

Händelsen som nu har granskats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inträffade på ett äldreboende i början av 2018.

Det började med att patienten kräktes, hade tryck över bröstet och var andfådd. Nitroglycerin gavs, med god effekt. Eftersom blodsockervärdet var lågt vid tillfället ordinerades inget insulin, istället åt patienten en kaka och kände sig därefter bättre. Personalen utgick ifrån att det handlade om vinterkräksjukan, som fått fäste på boendet. Patienten hölls under noggrann uppsikt.

Fick råd om att avvakta

Kräkningarna fortsatte efter ett dygns uppehåll och blev efter ett tag brunfärgade. Patienten var orkeslös, men kunde tala och var feberfri. Vid det tillfället kontaktade en av kommunens sjuksköterskor vårdcentralen, som rekommenderade att avvakta men om kräkningarna blev som kaffesump skulle patienten skickas in till sjukhus.

Läs även: Undersökte aldrig äldre som fallit på boende

Senare samma kväll ringde boendets personal till en annan av kommunens sjuksköterskor och berättade att uppkastningarna hade ändrat karaktär och påminde om kaffesump eller fekala kräkningar.

Men sjuksköterskan undersökte aldrig patienten, med hänvisning till att sjuksköterskorna inte skulle besöka boenden utom i undantagsfall under denna period med tanke på smittspridning av vinterkräksjukan.

Brister i informationen

Istället ringde sjuksköterskan till SOS Alarm. Av samtalsutskrifterna framgår att sjuksköterskan inte hade tillräcklig information om patienten, vilket Ivo anser var en brist. Istället fick en HMK-sjuksköterska i regionen (högre medicinsk kompetens) kontakta personalen på boendet för att inhämta information och bedöma patientens allmäntillstånd.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ivo anser att sjuksköterskan borde ha varit mer aktiv och besökt patienten för att kunna göra en egen bedömning av tillståndet. Ivo anser att det aktuella tillfället var ett sådant då undantag borde ha gjorts från direktivet om att undvika besök på boendet på grund av vinterkräksjukan.

Kritik mot Ivo

I sitt beslut skriver Ivo att sjuksköterskan var alltför passiv i samband med att patienten försämrades. Ivo anser därmed att kraven i patientsäkerhetslagen inte uppnåtts, sjuksköterskan har inte utfört sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den medicinska handläggningen från övrig vårdpersonal anses ha varit korrekt.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen delar inte Ivos bedömning om att sjuksköterskan agerade passivt i den aktuella situationen, och anser att kritiken är missriktad och orättvis. Ivo har tagit del av synpunkterna men ändar inte sitt beslut.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-02514/2020-44

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida