utredda fall

Man med bruten nacke fick ta trapporna

Efter att ha trillat ur sängen klagade mannen på smärtor i nacken, ryggen och armarna. Trots det erbjöds han ingen nackkrage av ambulanspersonalen som dessutom lät honom gå själv ner för trapporna och ut till ambulansen.

En närstående till mannen har i ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ifrågasatt hur mannen omhändertogs av ambulanspersonalen. Enligt den närstående skrek mannen att han hade ont i både nacken, ryggen och armarna, vilket även ambulanspersonalen informerades om.

Mannen är diabetiker och hade druckit under kvällen. Eftersom han luktade alkohol tog ambulanspersonalen honom inte på så stort allvar, enligt den närstående.

Enligt Ivo kan smärtorna maskeras hos en person med diabetes som druckit. Därför borde ambulanspersonalen ha övervägt om mannen drabbats av skador på kotpelaren och åtminstone satt på honom en halskrage inför transporten till sjukhus.

Någon neurologisk undersökning gjordes aldrig. Åtminstone finns det inte dokumenterat i journalen.

Väl framme på akutmottagningen undersöktes patienten. Han hade domningskänslor och smärtor ut i händerna och hans armrörelser var okoordinerade. Mannen var trycköm över utskotten i hals- och ryggkotorna och ville inte röra nacken på grund av smärtorna.

En magnetkameraundersökning genomfördes. Den visade på utbredda ligament- och mjukdelsskador, rupturer av ligament, ett traumatiskt diskbråck samt instabila frakturer på nivå C6-C7 i halsryggen. Skadorna var så allvarliga att man tvingades operera honom.

Ivo kritiserar ambulanspersonalen för det bristfälliga omhändertagandet av patienten.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-10302/2017-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida