Utredda fall

Man med misstänkt covid nekades ambulans

En ambulanssjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, ivo, för att inte ha tagit med sig en patient med feber och sänkt syremättnad i blodet, som själv misstänkte att han hade covid-19.

17 september 2020

Mannen, som är i 50-årsåldern, hade haft hög feber i två veckor och kräkts vid flera tillfällen. Efter kontakt med 1177 tillkallades ambulans. En sjuksköterska undersökte mannen och kunde konstatera att syremättnaden i blodet var 90 procent, kroppstemperaturen strax under 40 grader och pulsen förhöjd med 96 slag i minuten.

Övriga vitalparamaterar var enligt sjuksköterskan utan anmärkning, patienten ansågs inte vara allmänpåverkad och kunde därför ta sig till sjukhus på egen hand.

Patienten uppsökte senare sjukhuset och blev då hemskickad. Några dagar senare konstaterades det att han hade covid-19 och mannen blev inlagd på sjukhus i två veckor. Han gjorde därefter en anmälan till Ivo, eftersom han ansåg att händelsen förlängt både sjukhusvistelsen och återhämtningen.

Verksamhetsansvariga har i yttrande till Ivo framfört att det hade varit bättre att transportera patienten till sjukhus. Sjuksköterskan menar tvärtom att beslutet var korrekt eftersom patienten inte blev inlagd samma dag.

Ivo anser att en patient ska ”bedömas utifrån den status som råder vid varje givet tillfälle, och att det är felaktigt att inte påbörja syrgasbehandling hos en patient med låg syremättnad utan tidigare lungsjukdom.” Patienten borde efter påbörjad syrgasbehandling ha transporterats med ambulans till sjukhus, enligt Ivo. Sjuksköterskan anses därför inte ha arbetat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-20634/2020-11

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida