utredda fall

Fokuserade på halsfluss – missade allvarlig infektion

Fokuserade på halsfluss – missade allvarlig infektion
Ivo anser att sjuksköterskan borde ha lyssnat till kvinnans symptom. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskan på vårdcentralen kom fram till att kvinnan inte hade halsfluss och därför inte behövde träffa en läkare. Dagen efter lades patienten in på sjukhus med struplocksinflammation och varbildning i halsen.

23 november 2018

I en anmälan till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, beskriver kvinnan att hon sökte vård på grund av halsont och feber till och från, men att hon blev avvisad eftersom prover visade att hon inte hade halsfluss.

Opererades akut

Dagen efter åkte kvinnan direkt till sjukhus där det visade sig att hon hade epiglottit (struplocksinflammation) samt varansamling i halsen. Hon opererades akut och behövde därefter genomgå flera operationer och blev kvar på sjukhuset sammanlagt fyra veckor.

Ivo har prövat klagomålet och riktar kritik mot vårdcentralens handläggning. En utförligare bedömning av kvinnans symtom borde ha gjorts, anser Ivo.

Lyssna på patienten

Av journalen framgår det inte vilka symtom kvinnan sökte för. Där står endast att patienten inte hade feber, att svalget var utan anmärkning och att prover visade att det inte fanns bakterier som orsakar halsfluss.

Ivo:s utredning talar för att undersökningen var inriktad mot att utesluta halsfluss snarare än att utgå från patientens symtom.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-17472/2017-11

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida