Missade djup brännskada

Pojken hade en djup brännskada men det förstod varken läkaren eller sjuksköterskan.?

Ett brinnande ljus antände den autistiska fyraåringens pyjamasärm. Föräldrarna fick snabbt av honom pyjamasen, hällde kallt vatten på brännskadan, ringde jourmottagningen och fick en tid samma kväll. Skadan var 5—7 centimeter lång och några centimeter bred, vit mitt i, röd med avbrända hudflagor runt om. Läkaren bedömde att skadan var av andra graden.?

Vid sju tillfällen under fyra veckor gick pojken på regelbundna omläggningar hos en sjuksköterska på vårdcentralen. Två veckor efter det sökte familjen på regionsjukhusets plastikkirurgiska klinik. Då fanns det tecken på att skadan gått ner på djupet och krävde en transplantation. ?

Mamman anmälde läkaren och sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att om det hade upptäckts tidigare hade sonen sluppit en lång period med omläggningar och ärret hade inte blivit lika fult. Han hade också sluppit smärtan vid omläggningarna och den oro det innebar att åka till vårdcentralen så ofta.?

Läkaren ansåg sig inte ha gjort något fel. Han skrev att det var svårt att avgöra om missfärgningen kom av själva brännskadan eller av nedkylningen efter den.

Sjukskö­terskan skrev att hon glesade ut omläggningarna för att inte riskera infektion. Det beslutet grundade hon på landstingets vårdpraxis för delhudsbrännskador och på beprövad erfarenhet. Hon skrev till nämnden att hennes kännedom om familjen gjorde henne övertygad om att de skulle återkomma om det blev problem. ?

Att skadan hade en vit missfärgning mitt i och att den orsakats av brinnande kläder borde ha fått läkaren att misstänka att den var djup, skriver Ansvarsnämnden. Han har gjort fel som inte remitterade pojken till sjukhus eller konsulterade en plastikkirurg. Men eftersom disciplinpåföljderna försvinner när patientsäkerhetslagen träder i kraft vid årsskiftet valde nämnden att redan nu avstå från påföljd. ?

Fyra ledamöter reserverade sig och hävdade att läkaren borde få en erinran. Att sjuksköterskan inte ordnade en ny läkarbedömning ansågs inte motivera någon disciplinpåföljd (HSAN 2010/0201:B6). R?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida