Missförstod egenvårdsråd

Pojken missade sjuksköterskans ord om att återkomma om han inte blev bättre och när han återkom efter ett halvår bedömde läkaren att besvären inte var akuta.

29 september 2010

En 17-årig pojke sökte på sommaren vård för vita fläckar i hårbotten. Sjuksköterskan på vårdcentralen misstänkte svampinfektion och gav egenvårdsråd som han skulle följa i några veckor. ?

Ett halvår senare återkom pojken akut. Han förklarade för läkaren som undersökte honom att ingenting av det han hade prövat hade hjälpt mot klådan i bakhuvudet.?

Läkaren bedömde att tillståndet inte var akut utan ansåg att det var patientens familjeläkares sak att kalla pojken för vidare utredning och eventuell remiss till hudläkare. En vecka senare sökte pojken återigen akut och samme läkare var i tjänst. Han såg att patienten hade en rodnad på huvudet, misstänkte infektion och satte in antibiotika och Daktar. ?

Efter tre veckor återkom patienten akut för infektion på ett stort område på bakhuvudets högersida. Läkaren skickade då en remiss till en hudspecialist. ??

På hudkliniken konstaterades öppna sår på pojkens huvud och en svampinfektion som hade spridit sig i hans kropp. 17-åringen anmälde sjukskötersk­an och läkaren till Ansvarsnämnden för att han ansåg att de inte tog honom på allvar utan i sex månader bara rekommenderade salvor.

Sjuksköterskan skrev till nämnden att hon hade sagt åt patienten att återkomma om inte behandlingen hjälpte och läkaren konstaterade att det dröjde fem månader mellan pojkens första och andra besök.?

Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskans råd var riktiga. Det hade varit bättre om läkaren hade remitterat pojken till hudkliniken då såren uppkom, anser nämnden, men finner ingen anledning till disciplinpåföljd (HSAN 2010/0821:B4).?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida