Utredda fall

Misstänkt förkylningsvärk var blodproppar i lungorna

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en läkare och en sjuksköterska som inte ansåg att en flickas långdragna andfåddhet och värk var akut. Det visade sig senare handla om blodproppar i lungorna.

12 december 2019

I september förra året gick den då 17-åriga flickan tillsammans med sin mamma till vårdcentralen. Hon hade varit förkyld under några veckor men var på bättringsvägen. Däremot hade hon fått ont i ryggen och revbenen samt kände sig andfådd.

Läkaren som undersökte flickan konstaterade att problemen hängde ihop med förkylningen och hostan, det hela skulle försvinna efter en till två veckor.

Långdragna problem

Tre veckor senare, i oktober, hade flickan fortfarande problem med värk och andfåddhet. Mamman tog därför kontakt med en sjuksköterska på vårdcentralen. Sjuksköterskan konsulterade läkaren och sa sedan till mamman att bedömningen från undersökningen kvarstod och att det inte var någon fara. Det var inte aktuellt med röntgenundersökning men flickan kunde komma in följande dag för ett blodprov  för att utesluta låga blodvärden.

Mamman kände dock på sig att något var fel och tog med sig dottern till akuten, där det konstaterades att hon hade blodproppar i båda lungor. Flickan återhämtade sig efter ett par dagars behandling på sjukhus.

Borde ha bokat nytt besök

Mamman anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu riktar kritik mot både sjuksköterskan och läkaren. Ivo anser att den medicinska handläggningen vid telefonsamtalet i oktober var bristfällig. Trots att patienten hade haft besvär i flera veckor bokade varken sjuksköterskan eller läkaren in ett nytt akut besök. De värderade inte informationen om att flickan åt p-piller eller att det kunde röra sig om blodproppar.

Ivo anser att deras agerande strider mot 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, där det står att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Brister vid första besöket

Ivo kritiserar även läkaren för att inte ha ställt tillräckligt noggranna frågor om patientens sjukdomshistoria vid det första besöket. Ivo hänvisar till att patienten först haft en god återhämtning från förkylningen, för att sedan bli sämre igen där både puls och andningsfrekvens var relativt hög.  

Ivo anser att läkaren bland annat borde ha frågat efter längre perioder med orörlighet, bruk av p-piller, eventuell operation de senaste veckorna och rökning.

”Läkaren hade på grund av den bristfälliga sjukhistorian inte en tillräcklig grund för sin bedömning att patientens besvär skulle försvinna med egenvård och att de var relaterade till förkylningen”, skriver Ivo i sitt beslut.

Läkaren säger i ett yttrande till Ivo att den initiala bedömningen var mest sannolik och att han ställt tillräckligt noggranna frågor, men utan att dokumentera det. Läkarens synpunkter ändrar inte Ivo:s beslut.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.l-38418/2018-16

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida