Patienter föreslås kunna klaga direkt hos den som gett vården

Patienter föreslås kunna klaga direkt hos den som gett vården
Anders Printz är sedan i går ny kanslichef på Vårdförbundet. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

I dag kan det ta åratal att få svar från Inspektionen för vård och omsorg - som dessutom inte alltid svarar på patientens frågeställningar.

Förslaget läggs fram i ett delbetänkande från enmansutredaren Anders Printz som leder den så kallade klagomålsutredningen.

Ivo, som 2013 tog över Socialstyrelsens tillsyn över vården, har länge haft svårt att hinna med alla klagomål från allmänheten, vilket inneburit att det ibland har tagit fler år innan utredningarna har hunnit bli klara. Dessutom har patienternas eller deras närståendes perspektiv inte alltid varit särskilt tydliga i Ivo:s beslut. De har också upplevts som svåra att förstå av patienterna.

?Ska klaga direkt till vårdgivaren

För att bättre tillgodose patienternas behov av att snabbt få svar på sina klagomål föreslår Anders Printz ett nytt klagomålssystem där patienten i första hand vänder sig till det sjukhus, den vårdcentral eller den privatläkare som patienten känt sig missnöjd med.

– Genom att direkt kunna vända sig till vårdgivaren hoppas vi dels att det ska gå snabbare att få svar för patienten, dels att de svar som ges ska bli tydligare än i dag, säger Anders Printz.

Tycker patienten att det av någon anledning är obehagligt att vända sig direkt till vårdgivaren ska hen istället kunna vända sig till patientnämnderna, som många patienter har mycket goda erfarenheter av, enligt utredningen.

Ökade möjligheter för Ivo att granska vården

Genom nyordningen kan Ivos utredningsskyldighet begränsas till sådana situationer där det finns särskilda behov av att få en oberoende och formell prövning av en händelse. Och möjligheten för patienter att direkt vända sig till myndigheten med sina klagomål föreslås finnas kvar.

– Men i huvudsak kommer Ivo att i betydligt högre grad än i dag kunna ägna sig åt att granska systemfel i vården, andra problem som avslöjas via exempelvis medierna eller genomföra egna inspektioner där man anser att sådana behövs. I dag är det utrymmet oerhört begränsat på grund av det stora antalet klagomål från enskilda som Ivo tvingas hantera, säger Anders Printz.

Systemet i sin helhet föreslås gälla från 1 juli 2017, förändringen av vårdgivarnas ansvar från 1 juli 2016.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida