Sjuksköterska kritiseras för ovetenskapliga råd

Sjuksköterska kritiseras för ovetenskapliga råd
LCHF, low carb high fat, är en diet som innebär att mängden kolhydrater minskas kraftigt, medan mängden fett och protein ökas. Arkivbild: Mostphotos

Diabetessjuk flicka fick råd om kostförändringar vid naturmedicinsk klinik.

28 november 2014

Flickan besökte den naturmedicinska kliniken tillsammans med sina föräldrar eftersom hon hade problem med bland annat magbesvär och koncentrationssvårigheter. När de gick därifrån hade de fått råd om att utesluta gluten, pröva LCHF-kost och ta flera olika kosttillskott.

Påverkar insulinbehovet

Sjuksköterskan anmäldes av en barnläkare som har flickan som patient. Läkaren ansåg att det var oansvarigt att ge så genomgripande råd om kostförändringar utan att ta hänsyn till att flickan hade diabetes och att det kunde påverka behovet av insulin.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, håller med läkaren och kritiserar sjuksköterskan i sitt utlåtande.

Sjuksköterskan försvarar sina råd och anser att det finns vetenskapliga bevis för att lågkolhydratkost som LCHF kan vara bra för diabetespatienter och att många dessutom mår bättre av att utesluta gluten. Hon säger också att de olika enzym- och vitamintillskott som hon rekommenderat är helt ofarliga, men kan hjälpa vid diffusa magbesvär.

Dyra kosttillskott

Men IVO påpekar att som legitimerad sjuksköterska är man skyldig att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket i det här fallet borde ha inneburit att andra orsaker till flickans besvär skulle ha uteslutits innan råd om kostförändringar gavs. Och även om kosttillskotten kan anses ofarliga innebär de betydande kostnader för familjen.

Sjuksköterskan borde ha tagit hänsyn till att en drastiskt ändrad diet kan påverka insulinbehovet och därmed kräva ändrad ordination av insulin, därför skulle sjuksköterskan ha samrått med flickans läkare, säger IVO i sitt beslut.

IVO Dnr 8.6.1-2379/2014-9 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida