utredda fall

Sjuksköterska missade tecken på hjärnblödning

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en sjuksköterska på 1177 som rådde en patient med explosiv huvudvärk och kräkningar att avvakta vårdkontakt. Patienten visade sig senare ha ett brustet pulsåderbråck i hjärnan.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett händelsen efter en anmälan från patienten. Myndigheten har bland annat lyssnat på ljudinspelningen från samtalet med sjuksköterskan på 1177.

Där framgår att patienten hade vaknat upp med en kraftig huvudvärk och illamående. Patienten såg en cirkel när hen blundade och kräktes vid försök att resa sig upp. Hen åt blodtryckssänkande läkemedel men var i övrigt frisk.

Gav tips om egenvård 

Efter att sjuksköterskan hade ställt några frågor om bland annat illamående, yrsel, feber och kräkningar fick patienten rådet att avvakta hemma och hålla koll på blodtrycket. Om inte huvudvärken gick över inom det närmaste dygnet skulle hen söka akutvård.

Dagen efter bestod besvären och patienten tog sig med taxi till sjukhus. Där konstaterades en hjärnblödning, som orsakats av ett brustet pulsåderbråck. Patienten opererades kort därefter.

Följde inte rådgivningsstödet

Enligt Ivo har sjuksköterskan på 1177 inte följt det aktuella rådgivningsstödet för handläggning av huvudvärk. Utifrån de beskrivna symtomen borde sjuksköterskan ha hänvisat patienten till SOS Alarm och informerat om behovet av en omgående läkarbedömning.

Ivo anser därför att sjuksköterskans handläggning av patienten var bristfällig och i strid med de krav som anges i patientsäkerhetslagen om en sakkunnig och omsorgsfull vård, utförd i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-17800/2017-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida