Utredda fall

Sjuksköterskor kritiseras för bristande rådgivning

Två sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden kritiseras av Ivo för att ha gett fel råd till en kvinna som klagade över bröstsmärtor. Kvinnans man körde själv in henne till sjukhuset där det visade sig att hon hade en hjärtinfarkt.

Patienten hade till och från haft smärtor i bröstet sedan morgonen innan. När hon ringde 1177 för att få hjälp berättade hon också att hon blev kallsvettig när smärtorna kom. För tillfället var de dock inte så allvarliga.

Hänvisades till vårdcentral

Sjuksköterskan som tog emot samtalet bokade in en akut tid på en vårdcentral. Där konstaterades att blodtrycket var något förhöjt, men på ekg sågs inget anmärkningsvärt. Primärvårdsläkaren tolkade därför besvären som stressrelaterade.

Nästa dag ringde kvinnans make till 1177 eftersom smärtorna hade tilltagit. Även denna gång var det en sjuksköterska som tog emot samtalet. När maken förklarade att han tänkte köra hustrun till sjukhuset med sin egen bil svarade sjuksköterskan att det var rätt beslut. Hon skulle informera akutmottagningen om att de var på väg.

Väl på sjukhuset konstaterades att kvinnan hade en pågående hjärtinfarkt. Hon opererades akut med PCI, det vill säga ballongvidgning.

Kvinnan har anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten har bland annat gått igenom patientens journal hos 1177 och lyssnat på bandupptagningar av samtalen.

Följde inte rådgivningsstödet

Ivo konstaterar att de råd som de båda sjuksköterskorna gav inte stämmer överens med patientsäkerhetslagens krav på en god och omsorgsfull vård. Ingen av dem hade följt riktlinjerna i det medicinska rådgivningsstödet. Vid båda tillfällena borde de ha kopplat över samtalen till nödnumret 112 för bedömning och eventuell ambulanstransport till sjukhuset.

Däremot kritiseras inte omhändertagandet på vårdcentralen. Ivo anser att läkarens bedömning var rimlig utifrån undersökningsfynden och de symtom patienten hade vid tillfället. Läkaren själv har i ett yttrande till Ivo förklarat att kvinnan inte borde ha hänvisats till primärvården utan till en akutmottagning där man har mer resurser för att bedöma bröstsmärtor.

Efter händelsen har vårdoperatören, Medhelp, vidtagit flera åtgärder för att förbättra rådgivningen. Bland annat tas händelsen numera fortlöpande upp i den utbildning sjuksköterskorna får och som leds av en medicinsk rådgivare.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-32875/2017-21.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida