Skickade hem patient utan tillräcklig bedömning

Det fanns inget beslutsstöd för mottagande sjuksköterska på akuten och hon bedömde att patienten inte behövde träffa en läkare.

Den 29-åriga mannen hade under sommaren drabbats avupp­repade halsinfektioneroch infekterade sår på fötterna när kräkningar och trötthet tillstötte. Mannen hade efter en hjärtmuskelinflammation som 16-åring blivit extra känslig för att drabbas av halsfluss och behandlades då med penicillin.

När mannens buk svullnade upp och han fick diarréer, feber och ryggbesvär kontaktade han sjukvårdsupplysningen som bedömde att han hade drabbats av matförgiftning. Eftersom hans mamma hade haft gallproblem fick han rådet att kontakta primärvården för att utesluta att det var det han hade drabbats av. Han uppmanades också att ta sig till akutmottagningen om besvären ökade.?

Dagen efter träffade han en sjuksköterska på akuten. I mannens journal noterade hon att han först hade fått feber och ledvärk, därefter kräkningar och diarréer. Hon skrev också att de hade enats om att det förmodligen var maginfluensa eftersom flera i hans omgivning hade fått det. ?

Mannen fick rådet att åka hem och vila, få i sig vätska och ringa eller återkomma vid behov. Kvällen efter hittades han livlös i sitt hem. Obduktionen visade att dödsorsaken var akut hjärtmuskelinflammation. ??

Mannens föräldrar anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Sjukhuset anmälde fallet till Socialstyrelsen som ett lex Maria-ärende. Socialstyrelsen skrev att symtomen feber, uppspänd buk och diarréer kan förekomma både vid olika typer av infektioner och vid allvarlig sjukdom. Sjukdomshistoria och vitalstatus togs inte. Sjuksköterskan gjorde sin bedömning på otillräcklig grund, ansåg Socialstyrelsen.?

Sjuksköterskan skrev att hon motsatte sig anmälan, bland annat för att det inte fanns något beslutsstöd för mottagande sjuksköterska på akutmottagningen och inget journalutdrag från patientens samtal med sjukvårdsupplysningen från tidigare på dagen där man hade tolkat hans symtom som matförgiftning eller gallbesvär. ?

Prioriteringar måste hela tiden göras på akutmottagningarna och oftast är det olämpligt att lägga in patienter med maginfluensa, skriver Ansvarsnämnden. Men för att en sjuksköterska ska kunna försäkra sig om att det inte handlar om andra diagnoser krävs det tydliga riktlinjer för hur bedömningar av buksmärtor ska göras, och några sådana fanns det inte. ??

De bristfälliga rutinerna är en förmildrande omständighet men sjuksköterskan borde, enligt nämnden, ha haft ett utförligare ankomstsamtal med mannen för att få en bild av hans tidigare sjukdomshistoria. Sjuksköterskan borde inte ha sänt hem mannen men bristerna i handläggning motiverar inte disciplinpåföljd, skriver nämnden (hsan 2009/1430:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida