Slapp indragen legitimation

Sjuksköterskan hade vid flera tillfällen uppträtt egendomligt med epilepsiliknande anfall med medvetande- och minnesförlust.

När också misstankar om tillgrepp av narkotika hade uppstått på flera av de arbetsplatser som hon hade arbetat på anmälde arbetsgivaren henne till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen anmälde sjukskötersk­an till Ansvarsnämnden och ville i förs-ta hand att nämnden skulle dra in hennes legitimation, i andra hand att hon skulle få prövotid. I sin anmälan skriver Socialstyrelsen att det ter sig alltför riskabelt att låta en sjuksköterska med en misstänkt och inte välkontrollerad epilepsi utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver total koncentration och närvaro. Efter stadigvarande anfallsfrihet kan hon ansöka om relegitimering, resonerar Socialstyrelsen.

Sjukskötersk­an skriver i sitt yttrande att hon nu har rätt inställd dos av epilepsimedicinen och därför har varit anfallsfri i månader. Ansvarsnämnden misstänker inte narkotiksastöld och tycker inte att det finns tillräckliga skäl för att dra in legitimationen men ger henne prövotid i tre år. Nämndens ordförande och den medicinskt sakkunnige som föredrog ärendet ville att legitimationen skulle dras in. De ansåg att för kort tid hade gått för att kunna anse att sjuksköterskan inte längre hade någon anfallsbenägenhet

(HSAN 2007/3153:A2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida