Tio dog när tarmbakterie spreds på lasarettet i Ystad

Tio dog när tarmbakterie spreds på lasarettet i Ystad
Bristande hygienrutiner tros ligga bakom utbrottet som ledde till flera dödsfall på lasarettet i Ystad. Arkivbild: Mostphotos

Trots dödsfall och misstankar om bristande hygien Lex Mariaanmäldes inte utbrottet.

19 juni 2014

Utbrottet av tarmbakterien Clostridium difficile på Ystad lasarett pågick under ett och ett halvt år, fram till december förra året. 27 patienter drabbades och tio multisjuka äldre dog, helt eller delvis på grund av tarminfektionen.

Trots det allvarliga utbrottet gjordes ingen anmälan enligt Lex Maria. Högsta ledningen för Region Skåne fick information om smittspridningen och dödsfallen först för några dagar sedan. Enligt regiondirektören Jonas Rastad har inte heller de avlidna patienternas anhöriga informerats ordentligt om vad som har hänt.

Anhöriga fick inte information

– Det är inte säkert att anmälan förändrat utbrottets förlopp, men alla händelser där patienter har skadats eller där det har funnits en risk för allvarlig, undvikbar skada ska alltid Lex Maria-anmälas. Region Skåne ser mycket allvarligt på att detta inte gjorts i samband med utbrottet i Ystad, säger han i ett pressmeddelande.

Där framgår det också att Region Skåne, förutom att göra en anmälan enligt Lex Maria, påbörjat en intern utredning för att klargöra orsakerna till utbrottets stora omfattning. Under tiden har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits. Enligt tidningen Dagens Medicin handlar det om att två chefer fått lämna sina uppdrag tills vidare.

Skärpta hygienrutiner

Clostridium difficile dör inte av enbart handsprit men smittspridning kan hindras med hjälp av god handhygien. Under utbrottet sattes akuta åtgärder in. Städrutiner skärptes och personalen fick utbildning om bakterien. Avsteg från hygienrutiner kan ligga bakom utbrottet, enligt Region Skåne. Bakterien tillhör dessutom en ny aggressiv stam och det tog tid innan den blev identifierad.

Nu är smittspridningen hävd och satsningar på förbättrad vårdhygien gör att lasarettet i Ystad i dag ligger bra till i nationella mätningar av vårdhygien. Region Skåne har trots detta bestämt sig för att göra en regionövergripande revision för att säkerställa att hygienrutinerna följs som de ska på alla Skånes sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida