40 varslas i Sundsvall

40 sjuksköterskor på Sundsvalls sjukhus varslas om uppsägningar. Det blev resultatet av dagens turordningsförhandlingar.

19 april 2010

Från början skulle omkring 100 sjuksköterskor och biomedicinska analytiker sägas upp. Efter dagens turordningsförhandlingar har antalet krympt till 40 sjuksköterskor.

– Vi tror att arbetsgivaren har tagit till sig vårt hot om en anmälan till Arbetsmiljöverket om riskerna för såväl arbetsmiljön som patientsäkerheten, kommenterar Conny Carlsson, ombudsman för Vårdförbundet i Västernorrland.

Varsel på 100

Sparkravet så som det presenterades när sjukhusledningen var klar med sitt förslag till omorganisation av verksamheten på sjukhuset landade på 79 årsarbeten inom Vårdförbundets medlemsgrupper. Det motsvarar ungefär 100 personer, eftersom många arbetar deltid.

Nu har det alltså minskat till 40.

– Förhoppningsvis klarar sig alla biomedicinska analytiker. Det är en tjänst i farozonen, men med tanke på de kommande pensionsavgångarna tror jag att arbetsgivaren anstränger sig för att slippa säga upp den personen också, säger Conny Carlsson.

Blir förmodligen färre

I princip följer man sist-in-sist ut-principen. Men undantag har gjorts för barnmorskor och röntgensjuksköterskor, liksom för fem sjuksköterskor med specialistutbildning.

Conny Carlsson när också en förhoppning om att antalet sjuksköterskor som tvingas sluta ska bli betydligt färre.

– Vi hade ett varsel på 55 sjuksköterskor för några år sedan. När det kom till kritan var det bara fyra som verkligen tvingades sluta på sjukhuset. Den här gången kanske det inte blir någon, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida