500 tjänster bort från Skånes universitetssjukhus

500 tjänster bort från Skånes universitetssjukhus
Skånes universitetssjukhus ska spara 450 miljoner kroneor, bland annat genom att dra in 500 tjänster.

Senast den 1 september nästa år ska Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund ha gjort sig av med 500 anställda. Så lyder sjukhusledningens recept på hur sjukhuset ska kunna spara det underskott på 450 miljoner kronor som nyligen uppdagades. Vårförbundets ordförande i Skåne är mycket kritisk.

6 december 2011

Vid den presskonferens som sjukhusledningen höll nu på eftermiddagen framhöll sjukhuschefen Bent Christensen att ingen vård kommer att drabbas av beslutet och att akutmottagningarna vid de båda sjukhusen kommer att hållas öppna.

Enligt nyhetsbyrån TT ska besparingarna främst ske genom indragning av 500 tjänster, vilket framför allt drabbar de som i dag går på vikariat, cirka 1 000 personer i dag. Utöver det ska cirka 50 medarbetare erbjudas avtalspension.

Även Skånes universitetssjukhus policy för hur läkemedel skrivs ut ska ses över. Det ska ge en besparing på 35 miljoner. Till det kommer ytterligare 30 miljoner i minskad administration.

De kliniker som inte tidigare varit så duktiga på att spara kommer att få det svårast. En sådan klinik är anestesikliniken, enligt sjukhuschefen.

Vårdförbundet kritiskt

Mats Runsten, tillförordnad ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne, är upprörd över beslutet . Han vänder sig främst mot att ingen risk- eller konsekvensanalys har gjorts.

– Vi kan inte bestrida att besparingar behövs, men arbetsgivaren har inte fog för de beslut som har fattats. Vi har inte sett någon analys av hur personalminskningen kommer att drabba verksamheten, säger Mats Runsten.

Han befarar att många i den patientnära vården måste lämna sjukhuset och att det självklart påverkar verksamheten negativt.

”Drabbar patienterna”

– Arbetsgivaren har ingen grund för att tro att det inte drabbar patienterna.

Vårdförbundet i Skåne har nu att fundera på om dagens information var ett led i samverkan. I så fall kan facket begära central förhandling. Om det däremot bara var en information om ett redan taget beslut är det, enligt Mats Runsten, ett brott mot samverkansavtalet.

– Vi kommer att begära risk– och konsekvensanalyser för varenda arbetsplats där ledningen vill dra ned på bemanningen. Om arbetsgivaren inte ger oss tillfredsställande svar på det vänder vi oss till Arbetsmiljöverket, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida