Akademiska sjukhuset tvingas spara 300 heltidstjänster

Akademiska sjukhuset tvingas spara 300 heltidstjänster
Akademiska sjukhuset i Uppsala ska minska sina personalkostnader med 183 miljoner, vilket motsvarar 300 heltidstjänster. Arkivbild

Akademiska sjukhuset i Uppsala ska minska kostnaderna med 350 miljoner kronor under 2012 och 2013. Personalkostnaderna ska minskas med 183 miljoner. Det motsvarar 300 heltidstjänster.

I dag höll Akademiska sjukhusets ledning presskonferens om de besparingar som sjukhuset står inför. 220 miljoner ska sparas under det här året, men sjukhusdirektören Lennart Persson säger att det inte ska ske på bekostnad av vårdkvalitet och patientsäkerhet.

– Vi räknar inte med att behöva säga upp personal. Minskningen ska främst ske genom pensionsavgångar och den naturliga personalomsättningen som ligger på runt tio procent, säger han i ett pressmeddelande.

Personal används till fel saker

Vårdförbundets avdelningsordförande i Uppsala, Annika Jonasson, låter inte lika övertygad om att vårdens kvalitet inte påverkas av besparingarna.

– Om vårdens kvalitet ska kunna bibehållas måste personal med rätt kompetens finnas runt patienten. Då blir det patientsäkert, och då sparar sjukhuset pengar, säger hon.

Annika Jonasson är kritisk till att sjukhuset tidigare har försökt spara pengar genom att minska på utgifterna för städning. Det har i stället lett till att vårdpersonal har utfört även sådana arbetsuppgifter.

– Man använder inte personalen till det den är bäst på: omvårdnad. Det gör att sjukhuset har för lite personal i förhållande till det stora antalet vårdkrävande patienter. Man har bemannat efter antalet sängar – inte efter vårdbehov, säger hon.

Sjukhusledningen presenterade tre punkter för att få en ekonomi i balans:

  • Ökade intäkter genom att vårda patienter från andra delar av landet och från utlandet.
  • Minskade omkostnader genom bättre administrativa rutiner och minskad lagerhållning.
  • Minskade personalkostnader med 183 miljoner kronor, vilket motsvarar 300 heltidstjänster.

Akademiska sjukhuset vill också minska kostnaderna för paramedicinsk personal med fem procent. Planen är att utveckla samarbetet med kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunernas öppna vårdformer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida