Allt fler unga och gamla frestar på ekonomin

Enligt SKL:s  senaste ekonomirapport behövs det både effektiviseringar, mer statliga pengar än de redan beslutade och högre skatter för att klara de kraftiga kostnadsökningar som en befolkning med allt fler både yngre och äldre innebär.

Fler barn i skola och förskola och fler äldre i omsorg gör att kostnaderna ökar i kommuner och landsting. Samtidigt som tillväxten är låg. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent.

I år räknar ekonomerna på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, med att klara ett nollresultat och nästa år gå med ett litet plus. Men sen blir det kärvare.

– Det är nu tydligt att vår sektor kommer att behöva hantera kraftiga kostnadsökningar. Det demografiska trycket ökar från 0,5 till 1,0 procent i kommunerna fram till 2015, och ökar något från en redan hög nivå i landstingen, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Han konstaterar samtidigt att många sjukhus, skolor, simhallar och vatten- och avloppsanläggningar runt om i landet är i stort behov av renoveringar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida