Anställningsstopp i Halmstad

Länssjukhuset i Halmstad införde i dag anställningsstopp för de kliniker som överskridit sina personalkostnader i budgeten.

19 september 2007

Redan före sommaren visade prognosen för sjukhusets helårsresultat på att det skulle bli ett stort underskott i ekonomin. Därför infördes restriktioner för anställningar och investeringar. Dessa restriktioner har enligt sjukhuschefen Anders Dybjer haft avsedd effekt på två tredjedelar av sjukhusets verksamhet. Trots det fortsätter kostnaderna att öka.

Enligt Anders Dybjer beror kostnadsökningarna till stor del på att intensiva satsningar har gjorts för att öka tillgängligheten för patienterna och för att uppfylla vårdgarantin.

För att försöka lösa problemet långsiktigt införs därför en ny funktion på sjukhuset i form av en vårdgarantikoordinator. Denna ska hjälpa klinikerna i arbetet med att prioritera mellan de patienter som absolut måste vårdas på sjukhuset och övriga patienter som kanske kan hänvisas till någon annan vårdgivare i länet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida